Arto Sivonen: Kulutuskäyttäytyminen muutoksessa

“Matkatoimistot ovat monella lailla hukassa eivätkä osaa palvella uudenlaisia asiakkaita. Maata pitkin -matkoja pitäisi osata myydä ja laittaa selvästi esille. Niiden myynti paranisi samalla logiikalla kuin tuotteiden asettelu kaupassa vaikuttaa ostopäätöksiin. Lisäksi tarvittaisiin maata pitkin matkustaville toimivia konsepteja kuten sähköisiä palveluja ja pakettimatkoja. Toisin sanoen tarvitsemme ammattimaisia osaajia, jotka pystyvät kuratoimaan kiinnostavia vaihtoehtoja.”

Read More
Risto Isomäki: Lentämisestä on tehtävä kalliimpaa, osa 3

Sadat miljoonat ihmiset lentelevät kuitenkin nykyään ympäriinsä pääosin hyvin harkitsemattomalla tavalla. Lennähteleminen yksittäisiksi viikonlopuiksi tai viikoksi sinne tänne myös silloin, kun se ei ole aidosti tärkeää kenellekään, on muuttunut kiinteäksi osaksi kulttuuriamme. Samoin lukuisat täysin turhat työmatkat – jotka olisi ollut täysin mahdollista hoitaa myös monella muulla tavalla.

Tähänastisten kokemusten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että suurin osa ihmisistä ei vähennä lentämistä, ellei siitä tehdä ratkaisevasti nykyistä kalliimpaa. Lentämisestä on tehty keinotekoisilla verovapauksilla kohtuuttoman halpaa. 

Read More
Risto Isomäki: Lentämisestä on tehtävä kalliimpaa, osa 2

Länsi- ja Keski-Afrikassa olisi satoja miljoonia hehtaareja kauan sitten tuhottuja sademetsäalueita, jotka ovat nyt enimmäkseen laidun- tai joutomaita. Öljypalmujen viljely olisi tällaisilla alueilla mahdollista yhdistää sademetsien ennallistamiseen.  Öljypalmu on kotoisin juuri Länsi-Afrikan sademetsävyöhykkeeltä ja kasvoi luonnontilaisissa sademetsissä osana niiden aluskasvillisuutta, isompien puiden alla.


Read More