Miksi lentovero?

Entä polttoainevero?

 
janne@lentovero.fi
 
 
 

Suomessa autojen polttoaineista peritään tuntuvia veroja. Lentokoneella matkustettu henkilökilometri tuottaa kuitenkin keskimäärin enemmän päästöjä kuin henkilöautolla ajettu. Monilla haja-asutusalueilla autoilulle ei ole helppoja vaihtoehtoja. On kohtuutonta, että lentomatkustus, josta suuri on on lomamatkailua, saa ympäristöhaitoistaan huolimatta veroetua,  kun samaan aikaan maanteitse ajettavia työ- ja asiointimatkoja verotetaan tuntuvasti.

Lentopolttoaineen verottamisen esteinä on pidetty kansainvälisiä sopimuksia, kuten vuonna 1944 solmittua Chicagon yleissopimusta ja EU:n verotusta koskevaa direktiiviä, joka vaatii EU-maiden yksimielisyyttä. EU:ssa on määrätietoisesti edistetty vapaata liikkuvuutta ja kilpailukykyä. On haluttu halpoja lentoja. Kiihtyvän ilmastonmuutoksen myötä tärkeysjärjestys on laitettava uusiksi. Vanhaa roomalaista sananpartta mukaillen: Eläminen on välttämätöntä. Lentäminen ei ole.

Euroopan laajuisen Transport & Environment -ympäristöjärjestön 3.2.2019 julkaistussa lainopillisessa raportissa esitettiin, että Chicagon sopimus ei sittenkään estä lentopolttoaineen verottamista. Onkin todennäköistä, että lähitulevaisuudessa myös mahdollisuus verottaa lentopolttoainetta arvioidaan uudelleen. Lentämisen ilmastovaikutusten vähentämiseksi molemmat verokeinot tulee ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Polttoainevero ei ole vaihtoehto lentoverolle, vaan täydentävä keino.

» Lähteet