Miksi lentovero?

EU:n päästokauppa ei riitä

 
 
 

Päästökauppa on yksi ympäristöpoliittinen ohjauskeino. Vuodesta 2005 saakka toiminut EU:n päästökauppajärjestelmä (European Union Emissions Trading System) on yksi Euroopan unionin pääkeinoista saavuttaa 40 %:n päästövähennystavoite  vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 hiilidioksidipäästöjen tasosta. Järjestelmässä hinnoitellaan ilmastonmuutosta aiheuttavat hiilidioksidipäästöt, ja se käsittää yli 40 % koko EU:n ja lähes puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvat Euroopan unionin 28 jäsenvaltion lisäksi Islanti, Liechtenstein ja Norja ja näiden yhteensä noin 12 000 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta sekä noin 500 kaupallista ja ei-kaupallista lentoyhtiötä. Euroopan talousalueen sisäiset lennot ovat kuuluneet päästökaupan piiriin vuodesta 2012 lähtien.

Toistaiseksi päästökaupan vaikutus on ollut vähäinen useista syistä johtuen. Vain EU:n tai Euroopan talousalueen sisäiset lennot ovat päästökaupan piirissä. Päästöoikeuden hintaa on pidetty liian pienenä, jotta se vaikuttaisi esimerkiksi lentolippujen hintoihin tai lentoyhtiöiden toimintaan. Markkinoilla on liikaa ylimääräisiä päästöoikeuksia ja päästökaupalle asetetut ilmastotavoitteet ovat riittämättömät. Päästökaupassa lentoyhtiöitä velvoittavat vain suorat hiilidioksidipäästöt, jotka kattavat vain noin puolet lentoliikenteen ilmastovaikutuksesta.

Lisäksi lentoyhtiöt eivät yleensä edes joudu maksamaan päästöoikeuksistaan. Lentoalan osalta 82 % päästöoikeuksista jaetaan lentoyhtiöille ilmaiseksi, 15 % huutokaupataan ja 3 % on varattu kehittyville ja uusille lentoyhtiöille.

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on ottamassa käyttöön omaa päästöhyvitysjärjestelmää CORSIAa (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), jonka myötä lentoliikenteen asemaa päästökaupassa tullaan EU:ssa arvioimaan uudelleen. On mahdollista, että lähivuosina myös Euroopan ulkopuolelle suuntautuvat lennot liitettäisiin päästökaupan piiriin.

» Lähteet


 
Kuva: European Commission

Kuva: European Commission