Lentovero nyt!

Lentoverolla on laaja kannatus

 
 
 

Lentoveron kannatus kansalaisten keskuudessa on yllättävän suuri. Poliitikkojen kannat ovat hyvin varovaisia, jopa näköalattomia.

Kansalaisten kannatusta ovat tutkineet Suomen Luonto-lehti vuonna 2018, Helsingin Sanomat vuonna 2018 ja Maaseudun tulevaisuus vuonna 2019. Kaikki kannatusmittaukset ovat tuottaneet samansuuntaisen tuloksen - noin puolet suomalaisista kannattaa lentoveron käyttöönottoa Suomessa.

Suomen Luonto -lehden tutkimus

Suomen luonto -lehti teetti Taloustutkimuksella kyselyn keväällä 2018. Tutkimukseen vastasi 1002 henkilöä ja sen kohderyhmänä olivat 15–79 -vuotiaat vastaajat Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kaikista vastaajista 52 % kannatti lentoveroa ja 37 % vastusti sitä.

Puolueittain kyselytulokset jakautuivat seuraavasti. Kannatus oli selkeintä Vihreässä liitossa (77 %). Sosialidemokraattien äänestäjistä 64 % kannatti ja 30 % vastusti. Vastaavat luvut olivat Keskustan osalta 53 % ja 30 % sekä Kokoomuksen osalta 44 % 49 %. Vasemmistoliiton kannattajien joukossa lentoveroa kannatti huomattavasti yli puolet, mutta pienestä otoksesta johtuen täsmällistä prosenttilukua ei annettu.

Naiset kannattivat lentoveroa miehiä useammin ja ikäryhmistä yli 50-vuotiaat. Pieni- ja keskituloiset kannattavat lentoveroa hieman useammin kuin suurituloiset (vuositulo yli 45 000 euroa).

Helsingin Sanomien tutkimus

Myös Helsingin Sanomat teetti lentoveron kannatusta mittaavan kyselyn keväällä 2018. Tutkimuksen suoritti Kantar oy ja siihen osallistui yli tuhat vähintään 15-vuotiasta suomalaista Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Suomalaisista 53 % olisi valmis lentomatkustamisen haittaveroon ilmastosyistä. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista lentoveroa kannatti yli 70 %. Keskustan ja SDP:n kannattajista yli 60 % oli lentoveron kannattajia. Kokoomuksen kannattajista 51 % oli veron puolella.

Naisista 58 % ja miehistä 49 % kannatti lentoveroa. Eniten kannatusta vero sai korkeakoulututkinnon suorittaneiden (68 %) ja ylempien toimihenkilöiden sekä johtajien (60 %) ryhmissä. Eniten veroa kannattivat yli 65-vuotiaat.

Maaseudun Tulevaisuuden tutkimus

Maaseudun Tulevaisuus -lehti teetti Kantar oy:llä tammikuussa 2019 julkaistun kyselyn suomalaisten suhtautumisesta ilmastopolitiikkaan. Kaiken kaikkiaan suomalaisista 49 % kiristäisi lentämisen verotusta. Maaseutumaisten kuntien asukkaista 60 % haluaisi kiristää ilmastoa kuormittavan lentämisen verotusta, kun taas pääkaupunkiseudulla vain 42 % soisi lentämisen kallistuvan.

Vasemmistoliiton äänestäjät ovat kaikkein myönteisimpiä lentämisen verottamiselle. Heistä 74 % soisi veron nousevan. Vihreillä kannatus on 66 %, keskustalla ja SDP:llä 49 % ja kokoomuksella 36 %.

Yrittäjistä, ammatinharjoittajista ja maanviljelijöistä 58 % nostaisi lentomatkailun hintaa. Kyseistä ammattiryhmää korkeampi kannatus veronnostolle on vain kotiäitien ja -isien keskuudessa, 63 %. Koulutusluokista akateemisesti koulutetut kannattavat eniten lentoveroa, 55 %.

Mitä enemmän vastaaja ansaitsee, sitä epätodennäköisemmin hän kannattaa lentoverotusta. Alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevista 60 % kannattaa lentoveron kiristämistä. Yli 85 000 euroa ansaitsevissa lentoveroa kannattavia oli 40 %.

Tässä kyselyssä sukupuolen ja iän suhteen vastauksissa ei ole suuria eroja. Alle 30-vuotiaista lentoveron nostamista kannattaa 56 %, kun taas vähäisintä kannatus on 45–54-vuotiaiden ryhmässä, 44 %. Yli 64-vuotiaista tasan puolet kiristäisi lentoveroa.

» Lähteet