Lentovero nyt!

Lentoveron toteuttaminen

 
 

Eurooppalaisten esimerkkien valossa lentoveron saaminen Suomeenkin on täysin mahdollista. Ruotsin nykyisen lentoveron kaltainen sekä kotimaan- että ulkomaanlentoihin kohdistuva vero on juridisesti helppo toteuttaa meilläkin. Lentoveron tuoton voi ohjata ympäristöpolitiikan tueksi.

Lentoveroa puoltaa jo perustuslakiinkin kirjattu ympäristövastuu. Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. On otettava huomioon myös tulevien sukupolvien oikeudet. Sen sijaan perustuslaillisia, kuten tasa-arvoon tai liikkumisvapauteen liittyviä, esteitä ei näyttäisi olevan.

Lentoverolainsäädäntö pystytään valmistelemaan hyödyntämällä ulkomailla käytössä olevia malleja ja sekä lakia oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä. Ruotsin mallin mukaisen lentoveron periminen olisi myös suhteellisen helppo toteuttaa käytännössä.

Lentoverolaki voidaan säätää melko nopeasti eikä sen tarvitse tulla voimaan kalenterivuoden alussa. Lainvalmistelu tapahtuu valtiovarainministeriössä. Eduskunnassa siitä vastaa valtiovarainvaliokunta. Myös ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö asiantuntijatahoineen osallistuvat lainvalmisteluun. Lentoveron hallinnointi säädettäisiin todennäköisimmin verohallinnon tehtäväksi kuten muukin keskitetty verojen hallinnointi.

» Lähteet