Miksi lentovero?

 
 

Lentoveroaloitteen tavoite on saada lentovero säädetyksi Suomeen. Lentäminen kiihdyttää ilmastonmuutosta, ja siksi tarvitaan talousohjausta suomalaisten lentämisen vähentämiseksi.

Lentämisen verottamatta jättäminen on ilmastopoliittisesti vastuutonta: lentoliikenteen ilmastovaikutukset ovat henkilökilometriä kohden keskimäärin moninkertaiset verrattuna muihin matkustusmuotoihin. Lentäminen kuluttaa enemmän energiaa ja tuottaa enemmän päästöjä. Lisäksi lentoliikenteen päästöt leviävät suoraan yläilmakehään, missä niiden ympäristövaikutukset voimistuvat.

Lentoliikenne ei voi olla ilmastotoimien vapaamatkustaja. Lentämistä tulee verottaa suhteessa sen päästöihin.

Verotus suosii tällä hetkellä voimakkaasti lentoliikennettä. Lentopolttoaineista ei peritä valmiste- eikä arvonlisäveroa.  Kansainvälisessä lentoliikenteessä ei peritä arvonlisäveroa henkilökuljetuksista.

Suomen ympäristökeskuksen ja Sitran tammikuussa 2019 valmistuneen selvityksen mukaan lentoalan tekninen kehitys ja nykyiset kompensaatiomekanismit eivät riitä vähentämään päästöjä. Päästöjä on vähennetty kehittämällä moottori- ja alusteknologiaa sekä lennonohjausta.

Lentoliikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää vähintään lentoliikenteen nopean kasvun torjumista. Siksi muutoksia tarvitaan kansainväliseen ja kansalliseen tukipolitiikkaan sekä verotukseen.

Euroopassa on lentoveroja käytössä mm. Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa. Aika seurata esimerkkiä ja näyttää mallia muille suuren hiilijalanjäljen maille on nyt.

Lentomatkustukselle on vaihtoehtoja. Vapaa-ajalla voi virkistyä muutoinkin kuin lentämällä kaukokohteeseen. Lomamatkalle voi lähteä junalla tai voi nauttia kotoilusta tai lähilomasta kotimaassa. Työmatkalle voi valita lentämistä ilmastoystävällisemmän kulkumuodon, ja kokouksia voidaan järjestää entistä useammin verkossa. Nämä kaikki vaihtoehdot säästävät paitsi ilmastopäästöissä myös lompakossa!

Lentovero muistuttaa lentämisen kuormittavuudesta ja kannustaa käyttämään ilmastoystävällisempiä vaihtoehtoja. Kun vähemmän kuormittavien matkustusmuotojen kysyntä lisääntyy, niidenkin kehittämiselle on jatkossa paremmat edellytykset.

» Lähteet


 
 
janne@lentovero.fi