Lentovero nyt!

Lentovero Suomessa ja Euroopassa

 
 
 
 

Suomessa ulkomaanlentoja verotettiin viimeksi lamavuosina. Talouslaman aikana 1990-luvulla verotuloja pyrittiin kasvattamaan uudentyyppisillä veroilla. Vuonna 1992 voimaan tulleen matkustajaveron tavoitteena oli elvyttää matkailua kotimaassa ja tukea matkailualan työllisyyttä. Matkatoimistot, lentoyhtiöt ja varustamot suorittivat veroa ulkomaan matkustajista. Tilauslentojen osalta matkustajavero oli 200 markkaa henkilöä kohti.

Vuonna 1993 määräaikaisen matkustajaverolain tilalle tuli laki tilauslentoverosta. Myös tilauslentoveron määrä oli 200 markkaa kustakin matkustajasta. Laki oli alun perin voimassa vuoden 1993 loppuun, mutta sitä jatkettiin vielä seuraava vuosi.

Lentämistä verotetaan muuallakin

Jos Suomeenkin saadaan lentovero, emme ole yksin. Monissa Euroopan maissa on käytössä lentovero. Verotusmalleja on monenlaisia, joten Suomenkin lentoverolle löytyy monia testattuja esimerkkejä.

Ison-Britannian lentovero ADP (Air Passanger Duty) tuli voimaan vuonna 1994. Se on muuttanut muotoaan useasti. Alkujaan vero oli 5 puntaa matkustajalta ETA-alueen lennoista ja 10 puntaa muista matkoista. Vuoden 2009 uudistuksessa otettiin käyttöön neljä matkan pituuden mukaan määräytyvää verotasoa. Vuonna 2015 nämä vaihtuivat kahdeksi verotasoksi, joiden tarkat hinnat määräytyivät kolmen matkustusluokan mukaan. Veron määrä vaihtelee nykyisin lentotyypin ja -luokan mukaan, ja keväällä 2019 se vaihtelee 13 punnasta 515 puntaan. Ykkösluokassa maksetaan korkeampaa veroa, pienellä koneella tehdyistä lennoista eniten. Iso-Britannian lentovero on EU-alueen korkein. Tästä huolimatta vuonna 2017 Euroopan valtioista Iso-Britanniassa oli eniten lentomatkustajia.

Ranskan lentovero TAC (Taxe de l’Aviation Civile) on vuodelta 1999. Verovelvollinen on kaupallinen lentoyhtiö, joka kuljettaa matkustajan Ranskan alueelta. Veron suuruus määräytyy matkustajan määränpään perusteella. Jos matka suuntautuu ETA-alueelle tai Sveitsiin, vero on vuonna 2019 matkustajaa kohden 4,52 euroa, muutoin runsaat 8,14 euroa. TAC-veron lisäksi Ranskassa on heinäkuusta 2006 alkaen peritty ns. solidaarisuusveroa, jonka taso vaihtelee lennon määränpäästä ja matkustusluokasta riippuen 1,13 eurosta noin 45 euroon. Verotaso tarkistetaan vuosittain.

Saksassa on vuoden 2010 lopulta peritty lentoveroa, jonka taso riippuu matkakohteen etäisyydestä Frankfurt am Mainista. Vuonna 2019 vero on 7,38 euroa matkustajalta, kun matkakohde on kotimaassa, EU- tai EFTA-maassa, EU-kandidaattimaissa tai Turkissa, Venäjällä, Marokossa, Tunisiassa tai Algeriassa. Jos määränpää on muualla ja matkaa on enintään 6 000 kilometriä, vero on 23,05 euroa. Vielä kauemmas suuntautuvilta lentomatkoilta vero on 41,49 euroa.

Itävalta otti 2011 käyttöön saksalaisen mallin mukaisen lentoveron, jossa veron määrä vaihtelee vuonna 2019 matkan pituuden mukaan 3,50 ja 17,50 euron välillä.

Norjassa lentämistä verotettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1978. Maan nykyinen kaupallisia lentoja koskeva lentovero on vuodelta 2016. Huhtikuusta 2019 lähtien lentoveroa peritään 75 kruunua eli vajaat 8 euroa Eurooppaan ja 200 kruunua eli vajaat 21 euroa muualle suuntautuvista lennoista. Aiemmin lentovero on ollut matkan pituudesta riippumatta sama, noin 80 kruunun eli 8 euron luokkaa.

Ruotsissa ulkomaanlennoista perittiin tilauslentoveroa vuosina 1978 - 1992. Kotimaan lentoliikennettä puolestaan verotettiin ympäristöperusteisesti vuosina 1989 - 1996. Kummastakin verosta luovuttiin EU-oikeudellisista syistä.  Myös vuoden 2006 laki lentoverosta kaatui, kun sille ei saatu EU-komission hyväksyntää. Vuoden 2018 huhtikuussa Ruotsissa tuli voimaan lentomatkavero, jonka määrä on porrastettu määränpään mukaan kolmeen luokkaan. Vuonna 2019 nämä luokat,  61, 255 ja 408 kruunua, vaihtelevat euroina vähän päälle puolesta noin 39 euroon. Verovelvollinen on lentoyhtiö.

Lentoveron käyttöönoton jälkeen ruotsalaisten lennot vähenivät hiukan. Ruotsissa myös puhutaan lentohäpeästä. Tähän asti lentojen määrä oli kasvanut vuosien ajan. Eniten vähenivät lyhyet lentomatkat.

Loppuvuodesta 2018 Ruotsin maltillisen kokoomuksen ja kristillisten budjetissa lentovero peruttiin. Lentovero palasi kuitenkin voimaan, sillä vuoden 2019 alussa muodostettu Stefan Löfvenin hallitus oli sen kannalla.

Myös Tanskassa, Alankomaissa ja Irlannissa on ollut jaksoja, jolloin lentämistä on verotettu taloudellisista tai ympäristösyistä.

Lentoveroja harvoin korvamerkitään. Ohjaaminen tiettyyn tarkoitukseen on kuitenkin mahdollista. Ranskassa solidaarisuusvero ohjataan WHO:n alaisen UNITAID:in työhön HIV:n, AIDS:n, malarian ja tuberkuloosin vähentämiseksi.

» Lähteet