På svenska

 
 

Flygtrafiken förstärker klimatförändringen. Flygbranschen växer snabbt och dess utsläpp är stora jämfört med andra trafikformer. Det behövs en kraftigare klimatpolitik för att stoppa klimatförändringen, annars så står jorden inför katastrofala förändringar. Flygskatten är ett effektivt sätt att minska på flygtrafikens utsläpp. Kom med och understöd medborgarinitiativet för att införa en flygskatt i Finland!

Flygtrafiken beskattas betydligt mycket lättare än andra trafikformer som använder fossila bränslen. Flygbränslet beskattas inte alls och den internationella trafiken är befriad från moms på flygbiljetter. Det är därför motiverat att införa en skatt på flygresor.

Över hälften av finländarna understöder en flygskatt (Helsingin Sanomats och Suomen Luontos enkäter 4.5.2018). De flesta partierna gör trots det ingenting för att en flygskatt skall införas.

Nu är det dags att bygga upp ett politiskt tryck till stöd för en flygskatt. Våren 2019 är en valvår. Förhandlingar om regeringsprogrammet förs redan bakom ridåerna. Många partier vill företräda som klimathjältar, men löftena infrias först när det görs konkreta handlingar.

En flygskatt finns i bl.a. Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Vi vill att Finland skall ansluta sig till det här sällskapet. De europeiska exemplen visar att det är fullt möjligt att införa en flygskatt i Finland. En flygskatt enligt den svenska modellen och, som gäller både inrikes- och utrikesflyg, är juridiskt möjlig även i Finland.

Flygskatteinitiativet har beretts av Jordens vänners kampanjegrupp samt Luonto-Liitto, Dodo och Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi. Vi samlar in underskrifter på initiativet 5.5.-5.11.2019.

Bekanta dig med initiativet och skriv under det på Medborgarinitiativ.fi -tjänsten på den här sidan: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4252